Squashová liga

Poděbradská squashová klubová liga 2019

(smíšená amatérská liga)

Princip a pravidla

Klubová hra je rozdělena do skupin (tabulek) a to zpravidla po pěti hráčích bez rozlišení muži x ženy. Nasazení do jednotlivých skupin se provede na základě výsledků z prosince předchozího roku. Nově přihlášení jsou nasazeni do poslední skupiny podle data přihlášení – výjimka divoká karta. Hráči se mohou přihlásit i v průběhu kalendářního roku vždy od prvního dne následujícího měsíce – budou zařazeni do nejnižší skupiny (pokud nevyužije tzv. DIVOKOU KARTU). Ve skupinách musí jedenkrát za měsíc odehrát každý z každým jeden zápas. K jednotlivým zápasům se hráči vyzývají dle pravidel. Hráč, který ve dvou po sobě jdoucích měsících neodehraje žádný zápas bude z ligy vyřazen.

Pravidlo pro pořadí zapisování do tabulek při vyhodnocení každého měsíce:

Dva postupující budou zapsání na 4. a 5. pozici tabulky vyšší; dva sestupující na 1. a 2. pozici tabulky nižší, prostřední zůstává. Na poslední řádek v tabulce se rovněž zapisuje zájemce o divokou kartu, nově přihlášený a “propadlík” (dvouměsíční neúčast).

Z organizačních důvodů mohou být počty hráčů ve skupinách a následně postupujících a sestupujících hráčů v jednotlivých kolech upraveny. Tento výjimečný postup je zvolen jen ve zvláštních případech, např. na začátku sezony, při využití divoké karty, při odhlášení hráčů z ligy a podobně.

1 zápas = 240,- Kč po 17 h (tzn. 120,- Kč/hráč).

1 zápas = hraje se na tři vítězné sety – ženy hrají každý set s handicapem 2:0( žena x muž). Handicapu se však mohou zříci.

1 set = do jedenácti beze ztrát s rozdílem min. dvou míčů (např. 14 : 12)

Startovné pro kalendářní rok činí 300,- Kč bez ohledu na měsíc přihlášení.

Vyzývání soupeře

Hráč zapsán na nižším řádku v tabulce pro každý měsíc vyzve všechny zapsané nad ním a nabídne mu minimálně dva termíny. Pokud zvolí způsob vyzvání SMS a soupeř se neohlásí, nejpozději 5. den ode dne poslání SMS mu zavolá! V případě, že protihráč na žádný z termínů nepřistoupí musí naopak on navrhnout vyzyvateli dva termíny do dalších 5 dnů (stejné pravidlo SMS). V případě, že tak daný hráč neučiní, považuje se tento postoj za skreč. Zápas prohrál kontumačně 0:3 a soupeř získá + 5 bodů. Pokud mezi spoluhráči nedojde ke shodě na termínu a zápas za daný měsíc neodehrají, oběma je zaznamenán skreč.

Veškeré výsledky dohod (resp. nedohod) ve vlastním zájmu hráči neprodleně hlásí obsluze baru – nejpozději však do konce daného měsíce (pozdější oznámení nebude akceptováno, automaticky bude zápas zaznamenán jako skreč, popř. skreč z obou stran).

Stejně tak hráč neprodleně hlásí svou krátkodobou neúčast (nemoc, dovolená, apd.).

Divoká karta

Divoká karta (300,- Kč) je způsob jak se dostat do vyšších tabulek určená zejména pro nové hráče přihlášené v průběhu roku a pro “propadlé” po dvouměsíční neúčasti. Jejím zakoupením (nejpozději do 25. dne měsíce předcházející měsíci použití) hráč získá místo v jím vybrané skupině (o max. počtu 5ti hráčů) pro daný měsíc, kde se musí umístit nejhůře druhý, aby ji obhájil. V případě obhájení se tabulka změní zpět na 5ti členou vyjímečným postupem , kde systém 2nahoru , 2 dolu padá . V případě neobhájení místa ve skupině , hráč propadne do poslední skupiny nebo si může zakoupit DK znovu a to pouze v případě, že pro daný měsíc není jiný zájemce o DK. Divokou kartu lze zakoupit do max. 5ti členné tabulky.

 

Termíny

Začátek ligy je 2.1.2019 a konec 31.12.2019. Každé kolo začíná druhý den v měsíci a končí poslední den daného měsíce ve 21 hod. Tabulky pro aktuální měsíc hráči obdrží nejdéle druhý den v daném měsíci do 17:00 hod. Možnost jejich reklamování má hráč max. do 22:00 hod. tohoto dne.

Termíny jednotlivých utkání si volí hráči sami – viz. pravidla pro vyzvání soupeře.

Ostatní

Výsledky se zapisují do “Knihy odehraných zápasů” u obsluhy baru.

Bodování

Získané body za jednotlivé odehrané hry a za účast ve skupinách se sčítají jednou za měsíc.

Výsledek zápasu:
Výhra 3-0: 7 bodů
Výhra 3-1: 6 bodů
Výhra 3-2: 5 bodů
Prohra 2-3: 3 body
Prohra 1-3: 2 body
Prohra 0-3: 1 bod

Skreč:
Poškozený: 5 bodů
Skrečující: -2 body a mínus poměrný počet bodů za setrvání ve skupině

Setrvání ve skupině:
1. skupina: 150 bodů
2. skupina: 140 bodů
3. skupina: 130 bodů
… atd. (každá další skupina vždy o 10 bodů méně)

Kritéria při shodě bodů:
1. Vzájemný zápas
2. Více vyhraných zápasů
3. Méně skrečovaných zápasů
4. Poměr setů.

Skreče

Skreč není považován za odehraný zápas a znemožňuje dokoupit si za daný měsíc los do hlavní výhry. Za každý skreč -2 body za zápas a minus poměrný počet bodů za setrvání ve skupině. Za každé 4 skreče minus již získaný 1 los.

Nevyzvání soupeře = skreč (viz vyzývání soupeře). Nikdo nebude pátrat po tom, kdo komu zápas skrečoval a tak je v zájmu “poškozeného” si toto v zájmu zisku bodů hlídat. Pokud bude nějaký zápas v knize na baru nezapsán do posledního dne v měsíci a nenahlášen poškozeným, automaticky je považován za skrečovaný z obou stran!

Hráč, který zápas skrečuje je současně povinen toto neprodleně nahlásit obsluze baru. Pokud je již pro konkrétní skrečovaný zápas zároveň rezervovaný kurt a skreč nebude obsluze baru nahlášena s více jak 6ti hodinovým předstihem tak ten hráč, který zápas skrečoval, uhradí následně na baru 200,- Kč. Výjimkou je případ, kdy tento kurt obsadí sám či jiným zájemcem.

Proč hrát naší ligu

  • zahraješ si za zvýhodněnou cenu 120,-Kč

  • můžeš zakoupit klubovou permanentku s většími slevami s využitím i mimo ligu

  • pestrost soupeřů – odpadá známý stereotyp a tím zlepšíš svou hru

  • získáš nové přátele a originální klubové tričko (tričko při registraci do 31.1.2019)

  • máš vysokou šanci na výhru – i když budeš poslední, můžeš si odnést nejvíce…!

  • Tak neváhej a zavolej. Zaregistruj se do našeho klubu. Můžeš kdykoliv během celého roku.

 

 

VYHLÁŠENÍ LIGY ZA ROK 2018

 

1.MÍSTO – Pohár + permice za 3000,- vítěz pan Vladislav Hlavatý

2.MÍSTO – Permice za 2000,- vítěz pan Martin Kurka

3.MÍSTO – Permice za 1000,- vítěz pan Jan Petroušek

Hráč s nejvíce body za SQ ligu – pan Vladislav Hlavatý

Hráč s nejvíce odehranými zápasy – pan Tomáš Foff

Hráč, který přivede do ligy nejvíce spoluhráčů – pan Miloš Málek

Vylosovaní výherci ze dne 8.2.2019 při Turnaji squashové ligy za rok 2018:

Víkendový zájezd do Karlových Varů pro dvě osoby – vítěz paní Radka Bernardová
Víkendový zájezd do Karlových Varů pro dvě osoby –  vítěz pan Tomáš Foff

Sud piva Platan 30l – vítěz pan Jiří Bernard

Všem zúčastněným, kteří přišli na zakončení squashové ligy za rok 2018 (dne 8.2.2019), děkujeme za účast a přejeme hodně úspěchů do další squashové ligy 2019 a těšíme se zase za rok na vyhlášení.

O nových cenách pro rok 2019 Vás budeme informovat.