Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD BOWLING SQUASH RELAX

 

Návštěvníci centra jsou povinni

 • vstupovat pouze po přezutí
 • na squashové kurty používat čistou sálovou obuv se světlou podrážkou
 • na bowlingové dráhy vstupovat pouze ve speciální obuvi
 • udržovat pořádek ve všech prostorách
 • nepoužívat sprchy v případě kožních chorob a plísní
 • nesportovat pod vlivem alkoholu
 • řídit se jednotlivými provozními řády v zařízeních (sauna, solárium, bowling, …)
 • dodržovat přísný zákaz kouření v celé budově
 • v případě zranění vyhledat první pomoc u personálu
 • sportovat dle svých schopností a možností

 

Bowling Squash Relax

 • neručí za odložené věci mino míst k tomu určeným (uzamčená šatní skříňka, botník, věšák)
 • si vyhrazuje právo obsadit neobsazenou hodinu, ale rezervovanou službu platícím zákazníkem 15 minut po začátku rezervace
 • se zavazuje ke každodennímu úklidu celých prostor
 • nabádá ke vzájemné opatrnosti při he squashe a bowlingu

 

Přejeme příjemnou zábavu při aktivním využívání volného času