Squashová liga

Poděbradská squashová klubová liga 2017

(smíšená amatérská liga)

Princip a pravidla
Klubová hra je rozdělena do skupin (tabulek) a to zpravidla po pěti hráčích bez rozlišení muži x ženy. Nasazení do jednotlivých skupin se provede na základě výsledků z prosince předchozího roku. Nově přihlášení jsou nasazeni do poslední skupiny podle data přihlášení – výjimka divoká karta. Hráči se mohou přihlásit i v průběhu kalendářního roku vždy od prvního dne následujícího měsíce – budou zařazeni do nejnižší skupiny (pokud nevyužije tzv. DIVOKOU KARTU). Ve skupinách musí jedenkrát za měsíc odehrát každý z každým jeden zápas. K jednotlivým zápasům se hráči vyzývají dle pravidel Hráč, který ve dvou po sobě jdoucích měsících neodehraje žádný zápas bude z ligy vyřazen.
Pravidlo pro pořadí zapisování do tabulek při vyhodnocení každého měsíce:
Dva postupující budou zapsání na 4. a 5. pozici tabulky vyšší; dva sestupující na 1. a 2. pozici tabulky nižší, prostřední zůstává. Na poslední řádek v tabulce se rovněž zapisuje zájemce o divokou kartu, nově přihlášený a „propadlík“ (dvouměsíční neúčast).
Z organizačních důvodů mohou být počty hráčů ve skupinách a následně postupujících a sestupujících hráčů v jednotlivých kolech upraveny. Tento výjimečný postup je zvolen jen ve zvláštních případech, např. na začátku sezony, při využití divoké karty, při odhlášení hráčů z ligy a podobně.
1 zápas = 240,- Kč po 17 h (tzn. 120,- Kč/hráč). – s permicí již od 84,-Kč/hráč
1 zápas = hraje se na tři vítězné sety – ženy hrají každý set s handicapem 2:0( žena x muž).Handicapu se však mohou zříci.
1 set = do jedenácti beze ztrát s rozdílem min. dvou míčů (např. 14 : 12)
Startovné pro kalendářní rok činí 300,- Kč bez ohledu na měsíc přihlášení.
Vyzývání soupeře
Hráči se musejí k odehrání zápasu vyzvat vždy do 10. dne v měsíci. Hráč zapsán na nižším řádku v tabulce pro každý měsíc vyzve všechny zapsané nad ním a nabídne mu minimálně dva termíny. Pokud zvolí způsob vyzvání SMS a soupeř se neohlásí, nejpozději 10. den mu zavolá! V případě, že protihráč na žádný z termínů nepřistoupí musí naopak on navrhnout vyzyvateli dva termíny do dalších 5 dnů (stejné pravidlo SMS). V případě, že tak daný hráč neučiní, považuje se tento postoj za skreč. Zápas prohrál kontumačně 0:3 a soupeř získá + 5 bodů. Pokud mezi spoluhráči nedojde ke shodě na termínu a zápas za daný měsíc neodehrají, oběma je zaznamenán skreč.
Veškeré výsledky dohod (resp. nedohod) ve vlastním zájmu hráči neprodleně hlásí obsluze baru – nejpozději však do konce daného měsíce (pozdější oznámení nebude akceptováno).
Stejně tak hráč neprodleně hlásí svou krátkodobou neúčast (nemoc, dovolená, apd.).
Divoká karta
Divoká karta (300,- Kč) je způsob jak se dostat do vyšších tabulek určená zejména pro nové hráče přihlášené v průběhu roku a pro „propadlé“ po dvouměsíční neúčasti. Jejím zakoupením (nejpozději do 25. dne měsíce předcházející měsíci použití) hráč získá místo v jím vybrané skupině (o max. počtu 5ti hráčů) pro daný měsíc, kde se musí umístit nejhůře druhý, aby ji obhájil. V případě obhájení se tabulka změní zpět na 5ti členou vyjímečným postupem , kde systém 2nahoru , 2 dolu padá . V případě neobhájení místa ve skupině , hráč propadne do poslední skupiny nebo si může zakoupit DK znovu a to pouze v případě , že pro daný měsíc není jiný zájemce o DK Divokou kartu lze zakoupit do max. 5ti členné tabulky.
 
Termíny
Začátek ligy je 2.1.2017 a konec 31.12.2017. Každé kolo začíná druhý den a končí poslední den daného měsíce ve 21 hod. Tabulky pro aktuální měsíc hráči obdrží nejdéle druhý den v daném měsíci do 17:00 hod. Možnost jejich reklamování má hráč max. do 22:00 hod. tohoto dne.
Termíny jednotlivých utkání si volí hráči sami – viz. pravidla pro vyzvání soupeře.
Ostatní
Výsledky se zapisují do „Knihy odehraných zápasů“ u obsluhy baru. Údaje o zápase musejí vždy obsahovat datum, výsledky setů a podpisy obou hráčů.
Bodování
Získané body za jednotlivé odehrané hry a za účast ve skupinách se sčítají jednou za měsíc.
Výsledek zápasu:
Výhra 3-0: 7 bodů
Výhra 3-1: 6 bodů
Výhra 3-2: 5 bodů
Prohra 2-3: 3 body
Prohra 1-3: 2 body
Prohra 0-3: 1 bod
Skreč:
Poškozený: 5 bodů
Skrečující: -2 body a mínus poměrný počet bodů za setrvání ve skupině
Setrvání ve skupině:
1. skupina: 150 bodů
2. skupina: 140 bodů
3. skupina: 130 bodů
… atd. (každá další skupina vždy o 10 bodů méně)
Kritéria při shodě bodů:
1. Vzájemný zápas
2. Více vyhraných zápasů
3. Méně skrečovaných zápasů
4. Poměr setů.
Skreče
Skreč není považován za odehraný zápas a znemožňuje dokoupit si za daný měsíc los do hlavní výhry. Za každý skreč -2 body za zápas a minus poměrný počet bodů za setrvání ve skupině.                 Za každé 4 skreče minus již získaný 1 los.
Nevyzvání soupeře = skreč (viz vyzívání soupeře). Nikdo nebude pátrat po tom ,kdo komu zápas skrečoval a tak je v zájmu „poškozeného“ si toto v zájmu zisku bodů hlídat.Hráč, který zápas skrečuje je současně povinen toto neprodleně nahlásit obsluze baru. Pokud je již pro konkrétní skrečovaný zápas zároveň rezervovaný kurt a skreč nebude obsluze baru nahlášena s více jak 6ti hodinovým předstihem tak ten hráč, který zápas skrečoval, uhradí následně na baru 200,- Kč. Výjimkou je případ, kdy tento kurt obsadí sám či jiným zájemcem.
Výhry
1.) Hlavní slosovatelná výhra – viz samostatná pravidla.
Tuto cenu může vyhrát kdokoli bez ohledu na konečné umístění! V případě současného umístění v soutěžích „2 – 3“ (viz. níže) získává výherce obě výhry!
2.) Součet dosažených bodů s paušálními za tabulku
1.místo : pohár + permanentka za 3 000,-
2.místo : pohár + permanentka za 2 000,-
3.místo : pohár + permanentka za 1 000,-
Při shodě bodů o umístění rozhodne los!

Do součtu dosažených bodů se nezapočítávají paušální body za setrvání v tabulce, ale pouze za výsledky zápasu. Tuto soutěž tedy může vyhrát kdokoli bez ohledu ve které tabulce a průběžném pořadí se nachází… Platí však omezení, že celoroční posun nesmí překročit hranici šesti tabulek směrem nahoru.

3.) Hráč, který bude mít odehráno v průběhu ligy nejvíce zápasů s nejmenším počtem skrečí obdrží poukaz v hodnotě 500,-Kč na služby a láhev Squashe. V případě většího počtu hráčů se stejným počtem… skrečí rozhodne o výherci los. POUKAZ je nutné uplatni do 3 měsíců od vyhlášení. Po uplynutí této doby výhra propadá.
4.) Bonusy pro každého v průběhu celého roku! viz BONUSY
Proč hrát naší ligu
 • zahraješ si za zvýhodněnou cenu a můžeš zakoupit klubovou permanentku s většími slevami s využitím i mimo ligu
 • pestrost soupeřů – odpadá známý stereotyp a tím zlepšíš svou hru
 • získáš nové přátele a originální klubové tričko (tričko při registraci do 31.1.2017)
 • máš vysokou šanci na výhru – i když budeš poslední, můžeš si odnést nejvíce!

Tak neváhej a zavolej. Zaregistruj se do našeho klubu. Těšíme se na Tebe!

 

BONUSY 2017

Za odehrané měsíce
1. originální klubové tričko
při registraci nejdéle do 31.1.2017
2. jeden měsíc ligy zdarma
za každého nového přivedeného hráče do ligy – bonus lze získat                   až po 3 měsíční účasti v lize nového hráče a neskrečování zápasů obou hráčů v prvních třech měsících. Za těchto podmínek získá i nový hráč BONUS – slevu 15% na squashovou výbavu !
3. los do osudí o hlavní výhru – ZLATÝ POKLAD
za kompletně odehraný 1 měsíc ve sq lize viz.pravidla losování hl. výhry – liga 2017
4. squashový míč, grip
za každé kompletně odehrané 4 měsíce Kompletně odehraným měsícem se myslí všechny zápasy! Pokud Ti někdo skrečuje zápas tak nárok na bonus ztrácíš a nezbývá Ti než dotyčnému „poděkovat“…
Proč hrát naší ligu
 • zahraješ si za zvýhodněnou cenu 120,-Kč
 • můžeš zakoupit klubovou permanentku s většími slevami s využitím i mimo ligu
 • pestrost soupeřů – odpadá známý stereotyp a tím zlepšíš svou hru
 • získáš nové přátele a originální klubové tričko (tričko při registraci do 31.1.2017)
 • máš vysokou šanci na výhru – i když budeš poslední, můžeš si odnést nejvíce…!
 • Tak neváhej a zavolej. Zaregistruj se do našeho klubu. Můžeš kdykoliv během celého roku.

 

 

PRAVIDLA LOSOVÁNÍ PRO HLAVNÍ VÝHRU 2017

 

ZLATÝ POKLAD V HODNOTĚ 20.000,- Kč

 

Losování se uskuteční DUBNOVOU SOBOTU 2018 v průběhu večera – přesný termín a čas bude upřesněn a oznámen do konce prosince 2017

Do losování nebudou zařazení zaměstnanci, provozovatel Bowling Squash Relax Poděbrady ani jejich rodinní příslušníci a dále hráči s více jak 20% podílem skrečovaných zápasů a nižší jak 6 měsíční účastí v lize.

Za každý kompletně odehraný měsíc klubové ligy získá účastník jeden los se svým jménem. Maximum losů tedy činí 12 kusů. Minimum nutné pro zařazení do slosování jsou 3 kusy. V případě, že Ti soupeř zápas z jakýchkoli důvodů
zápas skrečoval tak máš možnost si losy za takový měsíc dokoupit nejpozději v den losování:     1 los = 50,- Kč
Za každé čtyři skrečované zápasy účastník ztrácí jeden los

 

Nárok na výhru získává pouze osobně přítomný hráč squashové ligy

 

 • Systém losování a výše výher
 základvíce jak 50 hráčů v lize
1. místo10g zlata17g zlata
2. místo4g zlata7g zlata
3. místo3g zlata5g zlata
4. místo2g zlata3g zlata
5. místo1g zlata2g zlata
 1. Základní výhry platí při nižším počtu ligových hráčů než je 50 osob
 2. Pokud bude počet hráčů 50 osob a více výhry se navyšují
 3. Losuje se postupně od 5. do 1. místa
 4. Pakliže majitel daného losu nebude přítomen losování, nárok na výhru připadá následujícímu přítomnému vylosovanému hráči