O nás – ČLENSTVÍ

Sportovní klub SK Jižní Město (dále jen spolek) nabízí jednotlivcům i právnickým osobám, možnost přidruženého členství (dále jen členství) v SK Jižní město z.s.

Tento typ členství je, kromě jiného, spojen i s možností využívat sportoviště a všechny nabízené služby ve sportovním areálu BSR Poděbrady (bowling, squash relax). Zároveň toto členství umožňuje účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti spolku. Fyzická osoba získává přidružené členství v SK JM z.s. pokud vyjádří svůj souhlas s členstvím a poskytne SK JM z.s. své osobní údaje – rok narození a kontaktní spojení. Členský příspěvek je přímo závislý na počtu návštěv a využívání služeb každého člena. Členové spolku souhlasí s tím, aby spolek zpracovával a evidoval jejich osobní údaje poskytnuté v souvislosti s jejich členstvím a činností ve spolku, současně souhlasí s tím, že spolek je oprávněn poskytnout uvedené osobní údaje sportovním spolkům, orgánům státní správy a obecní samosprávy.

HISTORIE:
Stánek Bowling Squash Relax se nachází v historické budově SOKOL Poděbrady. Vznikl v roce 2000 přestavbou bývalého kina, které v tu dobu již několik let nebylo v provozu. Celá rekonstrukce začala 13.6.2000 a byla dokončena v listopadu téhož roku a dne 11.11.2000 bylo centrum otevřeno pro veřejnost. Tehdy ještě pod názvem Squash Relax.
Od té doby se mnoho změnilo. Masážní vana byla nahrazena druhým soláriem a v září 2005 došlo k největší změně: vestavbě dvou bowlingových drah s technologií výsuvných mantinelů pro děti na unikátní pilířové konstrukci ve výšce 4 metrů. Současně také přibyl masivní 9 stopý kulečníkový stůl – pool.

Jaká je současná podoba dnes přijďte shlédnout na vlastní oči.