O nás – ČLENSTVÍ

Sportovní klub SK Jižní Město (dále jen spolek) nabízí jednotlivcům i právnickým osobám, možnost přidruženého členství (dále jen členství) v SK Jižní město z.s.

Tento typ členství je, kromě jiného, spojen i s možností využívat sportoviště a všechny nabízené služby ve sportovním areálu BSR Poděbrady (bowling, squash relax). Zároveň toto členství umožňuje účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti spolku.

Fyzická osoba získává přidružené členství v SK JM z.s. pokud vyjádří svůj souhlas s členstvím a poskytne SK JM z.s. své osobní údaje – rok narození a kontaktní spojení. Členský příspěvek je přímo závislý na počtu návštěv a využívání služeb každého člena. Členové spolku souhlasí s tím, aby spolek zpracovával a evidoval jejich osobní údaje poskytnuté v souvislosti s jejich členstvím a činností ve spolku, současně souhlasí s tím, že spolek je oprávněn poskytnout uvedené osobní údaje sportovním spolkům, orgánům státní správy a obecní samosprávy.