Finská sauna

FINSKÁ SAUNA

Přijďte si k nám zarelaxovat do privátní finské sauny až pro 4 osoby.

Standardně saunu vytápíme na 90°C, ale rádi jí vytopíme na Vámi požadovanou teplotu.

Ceník sauna 
1 hodina290,-
1,5 hodiny330,-
2 hodiny360,-
3 a více hodin+150,-

Ceny jsou uvedeny za pronájem celé sauny bez ohledu na počet osob 1-4.

Každá další osoba připlácí 50 ,- Kč

Zapůjčení ručníku a prostěradla není v ceně sauny.

Pokud nemáte své, rádi Vám zapůjčíme ručník za 30,- Kč a prostěradlo za 40,- Kč


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SAUNY

Byl zpracován dle § 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s požadavky vyhlášky č.238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Návštěvník je povinen podrobit se všem pokynům obsluhovatele sauny.

V průběhu vlastní lázně je zásadně nahý z hygienických a fyziologických důvodů.

Úzkostlivě dbá na udržení hygieny prostředí tím, že při sezení na pryčnách prohříváren a nebo na lavicích ochlazovny, odpočívárny či šatny používá k podložení těla ručník nebo jinou vhodnou podložku (prostěradlo).

Ve všech prostorách sauny se pohybuje bos nebo v ochranné obuvi, kterou odkládá jen před vstupem do sprchy a sauny. Pohybuje se obezřetně na mokrých podlahách, aby se vyvaroval uklouznutí, a tím i úrazu.

Během lázně nepožívá nápoje, nejí, nekouří, věnuje se plně prožitku z lázně.

Snaží se chovat korektně a diskrétně k ostatním a přispět také k udržení vysoké hygienické, estetické a společenské úrovně sauny.

Lázeň dětí se povoluje jedině za přímého dozoru dospělé osoby během lázně.

Lázeň v sauně je určena především zdravým osobám.

Každý návštěvník ji podniká na vlastní odpovědnost.

Ke společné lázni v sauně nemají přístup osoby, které trpí zjevnými příznaky akutního onemocnění např. horečkou, celkovou schváceností, kašlem, rýmou, zarudlými spojivkami, průjmem, bolestmi hlavy, malátností atd. a především přenosnými záněty horních cest dýchacích. Dále nemocní chorobami budícími odpor (např. nemocní, s otevřenými zanícenými nebo krvavými ranami). Vstup není dále dovolen osobám, jež jsou bacilonosiči střevních chorob, jakož i členům rodin, jejichž příslušník trpí některou infekční chorobou.

Dále je zakázáno saunování dětem do 1 roku věku.

Do sauny nemůže být povolen přístup osobám opilým a podnapilým a pod vlivem omamných látek.

Ve všech prostorech BSR včetně sauny se nesmí kouřit!!!

Dále se může odepřít použití sauny osobám, nerespektujícím mravnostní společenské zásady a osobám, jejichž návštěva by mohla mít rušivý vliv na pořádek bezpečnost provozu a čistotu.

Ženy v době menstruace a těhotenství, zásadně saunu nepoužívají.

Dětem mladším 14 let je přístup do sauny povolen pouze v doprovodu dospělé osoby, která má nad nimi dohled.

Návštěvníkům sauny je dovoleno používání vlastních mycích potřeb, k osušování a zabalení vlastních nejlépe dvou velkých osušek, které však musí být čisté. V případě potřeby je možné osušku nebo prostěradlo zapůjčit za poplatek u obsluhy.

Nemocní, trpící jinými než uvedenými chorobami, jímž provozní řád nezabraňuje vstup do veřejné sauny, podnikají lázeň na vlastní odpovědnost, i když si vyžádali předchozí radu u lékaře.

Při jakémkoliv poranění nebo nevolnosti vzniklé v průběhu lázně požádá postižený ostatní spoluúčastníky lázně o pomoc při ošetření. Není-li toho schopen, postarají se ostatní účastníci lázně o přivolání obsluhovatele sauny a pomohou při poskytování první pomoci postiženému.