Bowling

BOWLING – zábava pro každého

Centrum vybaveno 2x bowlingovou dráhou KOPP

Přijďte si s rodinou či přáteli užít zábavu v nekuřáckém prostředí s možností posezení  třeba i na terase. Prostory jsou vhodné i pro firemní večírky. Rádi Vám zajistíme catering (řízečky, obložené mísy, apod).

Ceník bowling  
Pásmo9 - 16 h16- 24 h
Pondělí - Pátek190,-240,-
PásmoCelý den
Sobota, Neděle (+svátky)240,-

Cena je uvedena v Kč za 1 hodinu pronájmu dráhy včetně zapůjčené obuvi.
Na terasu je zákaz chození v zapůjčené bowlingové obuvi!

BOWLING PRO DĚTI – požádejte obsluhu o zvednutí mantinelů pro děti – možno pouze na dráze č.1.

PROVOZNÍ ŘÁD BOWLINGU
( PRO VAŠI BEZPEČNOST A DOBRÝ POCIT ZE HRY )

 1. Návštěvníci bowlingového centra BSR jsou povinni respektovat provozní řád, požární a poplachové směrnice a pokyny místního personálu.
 2. Zájemci o hru (hráči) jsou povinni respektovat zúčtovací systém BSR, zejména pak uhradit sjednanou dobu hry.
 3. Při pozdním příchodu na objednanou hru nevzniká hráči nárok na slevu a obsluhující personál je oprávněn účtovat hru v plné výši dle objednávky.
 4. Je-li učiněna rezervace předem, nelze před jejím začátkem jakkoliv snižovat počet rezervovaných hodin ani drah, hráči jsou povinni uhradit částku dle jimi provedené rezervace.
 5. Hráč je povinen se dostavit 5 minut před zahájením objednané hry k obsluze bowlingu. Pokud se hráč nedostaví nebo nedá zprávu, že se opozdí, má obsluha právo dráhu(y) obsadit dalším zájemcem.
 6. Obsluhující personál je oprávněn přidělit hráči dráhu dle provozních podmínek, hráč je povinen tuto skutečnost respektovat.
 7. Do hracího bowlingového prostoru je povolen vstup pouze osobám  ve speciální bowlingové obuvi, kterou je možno zdarma zapůjčit u obsluhy bowlingu. Hráči, kteří nevlastní bowlingovou obuv si ji musí zapůjčit. Používání zapůjčené obuvi „na boso“ je z hygienických důvodů zakázáno. Odchod mimo prostory herny v zapůjčené obuvi je zakázán (platí i na terasu).
 8. Prostor rozběhu před čarou odhozu je upraven speciálním přípravkem a je vysoce kluzký. Umožňuje hráčům před odhodem koule doklouznout.
  – Upozorňujeme hráče na riziko uklouznutí, pádu a zranění.
  – Dále upozorňujeme hráče na riziko úrazu při neopatrném odebírání koulí z podavače (v žádném případě nikdy nesahejte do vnitřku podavače).
 9. Z důvodu možného poškození bowlingového zařízení je hráč povinen se řídit pokyny obsluhujícího personálu.
  Hráčům je zejména zakázáno :
  – vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud není dráha zapnutá
  – vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud se kuželky pohybují nahoru či dolů, vyčkejte na položení
  – pokračovat ve hře, pokud se nevracejí vhozené bowlingové koule a vstupovat na bowlingovou dráhu (přivolejte obsluhu)
  – vstupovat na rozběh dráhy s jídlem a pitím
  – vstupovat na rozběh dráhy na boso
  – ohrožovat nevhodným chováním hru ostatních hráčů
 10. Zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup do bowlingového prostoru a na hrací dráhy přísně zakázán.
 11. Pokud nastane na hracím zařízení závada, jsou hráči povinni neprodleně přerušit hru a závadu nahlásit obsluhujícímu personálu.
 12. Hráči mohou používat ke hře koule herny nebo vlastní. Provozovatel herny nekontroluje stav donesených koulí a neručí za jejich stav po hře. Za poškození soukromých bowlingových koulí nenese herna odpovědnost.
  Při použití vlastního náčiní (bowlingových koulí) přebírá hráč plnou hmotnou odpovědnost za případné poškození hracího zařízení, způsobené tímto náčiním.
 13. Obsluhující personál je oprávněn ukončit hru po uplynutí předem sjednané doby bez ohledu na stav rozehranosti hry.
 14. Pokud hráč poruší zásady stanovené v tomto řádu, je obsluhující personál oprávněn ukončit hru a vykázat jej z bowlingového prostoru.
 15. V případě úmyslného poškození dráhy nebo zařízení bowlingu má vedení BSR právo na náhradu způsobené škody.
 16. Stížnosti a připomínky je možno projednat na recepci nebo osobně s provozním pracovníkem bowlingového centra.

V zájmu zajištění Vaší bezpečnosti mohou být některé prostory této budovy zabezpečeny a snímány bezpečnostní kamerou. Veškeré záznamy budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy. Záznamů může být použito pouze za podmínek stanovených platnými právním řádem.